Datapolitik.

Jan Nygaard A/S (”Selskabet”) er underlagt databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Selskabet er forpligtet til at oplyse Dem om, hvilke af Deres personoplysninger Selskabet behandler, samt hvilke rettigheder De har i forbindelse hermed.

 

1. Dataansvarlig

Jan Nygaard A/S, Firskovvej 33, 2800 Kgs. Lyngby, telefon 45 88 66 00, CVR.nr.: 17 85 80 92, e-mail info@jannygaard.dk

2. Personoplysninger og formål.

I forbindelse med Selskabets handel med og service af biler, herunder reparation og opbevaring, salg af reservedele og tilbehør til biler, kontakt med BMW Denmark A/S, finansiering af køb eller leasingaftale, tilmelding til events, udsendelse af nyhedsbreve, samt i forbindelse med den generelle servicering af Dem som kunde, eller såfremt De har indgået et samarbejde med Selskabet, har Selskabet i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Kontonummer
 • Personnummer/CPR.nr.
 • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
 • Økonomiske oplysninger
 • Bil- og service historik
 • CVR.nr. (personligdrevet virksomhed)
 • Cookieoplysninger indsamlet på Selskabets hjemmeside
 • Salgs- og serviceoplysninger, herunder oplysninger køb, support og service, klager og reklamationer.
 • Stel- og registreringsnummer
 • Oplysninger om Deres køretøjs eller Deres mobile enheds geografiske position.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Selskabets behandlingsgrundlag udspringer af den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Selskabet har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre handler, vurdere kundernes biler, arrangerer events for kunderne, besvare kundehenvendelser, yde reparation af kundernes biler samt generel service af kunderne.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Selskabet i forbindelse med hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

Selskabet er endvidere retligt forpligtet til, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen, at behandle Deres kørekort eller en kopi heraf, da Selskabet, jfr. færdselslovens § 65, stk. 2, skal sikre, at De lovligt må føre et køretøj, forinden Selskabet overlader køretøjet til Dem.

Selskabet kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af Dem, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt tinglysningsretten, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

Dette kunne eksempelvis forekomme, såfremt Selskabet skal registrere et køretøj for Dem i Det Centrale Motorregister, eller såfremt Selskabet skal tinglyse en hæftelse på Deres køretøj i Bilbogen. Derudover kan Selskabet benytte Deres personoplysninger til fremsendelse af Selskabets nyhedsbrev, såfremt De har samtykket til at modtage dette, jfr. markedsføringsloven og persondataforordningens artikel 6 (1) (c).

Såfremt De indgår i et samarbejde med Selskabet, har Selskabet en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i
persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om Dem.

3. Modtagere og behandlere.

Deres personoplysninger behandles af Selskabet, medmindre anden brug følger af kundeforholdets karakter. Ved revision af Selskabet, vil Deres oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Selskabets revisor. I forbindelse med oprettelse i Selskabets IT-systemer, vil Deres oplysninger blive videregivet til BMW AG, BMW Danmark AS, BMW Financial Services Denmark.

Deres personoplysninger kan også blive videregivet til Selskabets samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Selskabets servicering af Dem som kunde. Dette kunne eksempelvis være Bilinfo.dk, som udbyder Selskabets CRM-system.

Såfremt der skal foretage en kreditvurdering af Dem, vil Deres oplysninger i nødvendigt omfang blive delt med en af vores samarbejdspartnere der udfører kreditvurderingen, eksempelvis BMW Finans. Såfremt De giver Deres samtykke, videregives Deres oplysninger til IF Forsikring med henblik på at tilbyde Dem en forsikringsaftale.

Deres personoplysninger kan endvidere blive videregivet til offentlige myndigheder, såfremt en sådan videregivelse er
nødvendig, eksempelvis ved registrering i bilbogen.  

4. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser.

De har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Selskabet har registreret om Dem. Ønsker De det, udleverer Selskabet en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

De kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om Dem gøres til genstand for behandling. De har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om Dem berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt De under aftalen, gør indsigelser mod Selskabets behandling af Deres oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Selskabets behandling af Deres henvendelse, jfr. pkt. 2, vil Selskabet ikke længere kunne behandle henvendelsen og salget/servicen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Selskabet ikke er forpligtet til at efterkomme
ovenstående rettigheder.

Hvis De ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om Dem i
Selskabet, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har De andre indsigelser,
skal De rette henvendelse til info@jan-nygaard.dk eller telefon: +45 45 88 66 00 (mandag - fredag fra 08:00 til 16:00)

5. Dataportabilitet.

De har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført Deres personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. Varighed af opbevaring. 

Personoplysningerne i forbindelse med køb, salg, service eller finansiel leasing af Selskabets produkter, vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra handlen eller servicen er konkluderet eller leasingaftalen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager og mangelsager.

Såfremt De har købt et produkt på kredit, og skal afbetale restgælden i produktet, vil Deres oplysninger blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra kredittens afvikling med henblik på opfyldelse af bogføringsloven.

Oplysninger om mulige kunder slettes 6 måneder efter seneste aktivitet (via telefon, mail eller anden kontakt med
Selskabet).

Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID opbevares af hensyn til hvidvaskloven i 5 år fra modtagelsen. Personoplysninger om samarbejdspartnere, opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt.

Personoplysninger som benyttes i forbindelse med udsendelse af Selskabets nyhedsbrev, slettes kun i det tilfælde, at De tilbagekalder Deres samtykke til at Selskabet må sende Dem nyhedsbreve. Deres samtykke til at modtage Selskabets nyhedsbrev kan altid tilbagekaldes.

7. Klage.

De har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5,
1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

FIND JAN NYGAARD AS

Showroom og værksteder

Kgs. Lyngby
BMW & MINI Showroom

Firskovvej 33
2800 Kgs. Lyngby

København
BMW & MINI Showroom og værksted

Englandsvej 389
2770 Kastrup

Hillerød
BMW Showroom og værksted

Lodbrogsvej 5
3400 Hillerød

Værksteder

Ejby
BMW & MINI værksted

Erhvervsvej 1-7
2600 Glostrup

Ishøj
BMW & MINI værksted

Baldersbækvej 13
2635 Ishøj