​Kgs. Lyngby - 4588 6600

​København - 3259 4611

Ishøj - 4345 99​33

JURIDISKE OPLYSNINGER

Jan Nygaard AS takker for dit besøg på hjemmesiden og for din interesse for vores produkter.

Databeskyttelse.

I forbindelse med anvendelsen af vores tjenester kan du blive bedt om at oplyse personlige data. Besvarelsen af disse spørgsmål er frivillig. Dine personlige oplysninger lagres og behandles i overensstemmelse med de danske regler om databeskyttelse.

Personrelaterede oplysninger, der indsamles på hjemmesider tilhørende Jan Nygaard AS, anvendes til afvikling af indgåede aftaler samt bearbejdning af dine henvendelser. Behandling og anvendelse af dine oplysninger til rådgivning, reklame og markedsundersøgelse kræver din godkendelse.

Såfremt du indvilger i at lade os anvende dine oplysninger til ovenstående formål, herunder videregivelsen til virksomhederne inden for Jan Nygaard AS eller andre i erklæringen nævnte tredjemænd, kan en videregivelse af dine oplysninger til nævnte parter finde sted. I modsat fald vil dine oplysninger ikke blive videregivet.

Ophavsret.

© Copyright Jan Nygaard AS. Alle rettigheder forbeholdt. Tekster, billeder, grafik, lyde, animationer og videoer samt måden for anvendelsen heraf på Jan Nygaard AS' hjemmesider er underlagt ophavsretlig beskyttelse og anden beskyttende lovgivning. Indholdet af denne hjemmeside må ikke kopieres til kommercielle formål, ej heller udbredes, ændres eller gøres tilgængelig for tredjemand. Vi gør opmærksom på, at billederne på hjemmesiden til dels er underlagt tredjemands ophavsrettigheder.

Ansvar.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i oplysningerne på denne hjemmeside. Jan Nygaard AS kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af anvendelsen af denne hjemmeside, såfremt disse ikke er forårsaget ved forsætlighed eller grov uagtsomhed. Såfremt der på denne hjemmeside henvises til internetsider, der udgives af tredjemand, kan Jan Nygaard AS ikke gøres ansvarlig for indholdet på disse sider.

Varemærker etc.

Samtlige varemærker og lignende på denne hjemmeside tilhører, såfremt ikke andet er anført, Jan Nygaard AS. Dette gælder især for varemærker, typebetegnelser, logoer og emblemer.

Brugsrettigheder.

Jan Nygaard AS har ønsket af præsentere en innovativ og informativ hjemmeside. Intellektuelle ejendomsrettigheder på denne side, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttede. Denne hjemmeside giver ikke licens til anvendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Jan Nygaard AS eller tredjemand.​

Lyngby

Firskovvej 33

2800 Kgs. Lyngby

Kontakt os

København

Englandsvej 389

2770 Kastrup

Kontakt os

Ishøj

Baldersbækvej 13

2635 Ishøj

Kontakt os

Jan Nygaard AS på Sociale Netværk​

​      

© Jan Nygaard AS​