OM FONDEN

Nygaard Fonden blev stiftet i 2024 af Jan og Birgitte Nygaard, der sammen med deres fire børn, Frederik, Caroline, Valdemar og Laura brænder for at gøre en forskel for børn og unge. Den almennyttige fondens formål er at yde støtte til projekter, der fremmer børn og unges sundhed, trivsel og retten til at være barn – i både ind -og udland. Fonden støtter et projekt for et år ad gangen. Hvis en indsamling overstiger det ønskede beløb, så overgår overskuddet til næste års projekt. Der er ikke nogle projekter, der er for store eller små for at kunne få støtte, men det er alt afgørende, at de indsamlede pengene også rent faktisk går til det, de er tiltænkt, nemlig børn og unge.

Derfor er der heller ingen lønninger eller vederlag i fonden – alle indsamlede midler går direkte og ubeskåret til projekterne. Troværdighed er grundstammen og DNA’et i fonden, hvorfor regnskabet for hvert afsluttet indsamling vil blive fremlagt på hjemmeside. Ydermere vil der tilgå billeder eller video af projektet, pengene er gået til, så snart det er muligt som dokumentation. Nygaard Fonden holder til hos Jan Nygaard AS, Experience Center i Lyngby, som den har et tæt samarbejde med.

NYGAARD FONDENS JURIDISKE FORM

Nygaard Fonden er det, man juridisk kalder en ikke-erhvervsdrivende fond. Den ulønnede bestyrelse består af 8 personer. Fonden er under tilsyn af Civilstyrelsen og er godkendt af Indsamlingsnævnet til at indsamle penge.

Fonden er godkendt af Skat til at modtage gaver, som kan fradrages i giverens skattepligtige indtægt. Denne godkendelse betyder også, at Nygaard Fonden kan modtage arv uden, at der beregnes boafgift (arveafgift).

HVERT ÅR - NYT PROJEKT - NY INDSAMLING

I erkendelse af at der er mange gode projekter, der kan have behov for en økonomisk håndsrækning, så har Nygaard Fonden valgt at støtte et projekt for et år ad gangen. Kriterierne for det valgte projekt er, at de indsamlede pengene går direkte til formålet. Det kunne være nyt tag til et klubhus, etablering af sorggrupper eller en dagsudflugt til forlystelsespark – blot for at nævne nogle eksempler.

Der vil derfor være et tæt samarbejde med den organisation, NGO, forening eller anden instans, som fonden støtter i det pågældende år. Nygaard Fonden samler penge ind til projekterne ved blandt andet events, som bliver afholdt hos samarbejdspartneren, Jan Nygaard AS, Experience Center i Lyngby.

Nygaard Fonden ønsker at involvere sig - og være opsøgende, i de valgte projekter, og den er meget hands on baseret.

BESTYRELSEN

Nygaard Fonden ledes af en bestyrelse, som har Birgitte Nygaard som formand. Alle bestyrelsesmedlemmer er ulønnet.

HVEM ER VI

Den daglige drift af fonden varetages af Birgitte Nygaard og Pia Brixved, som ønsker at være med til at gøre en forskel for børn og unge.

Vi brænder for at udføre tanker til handling – i en god sags tjeneste. Vi har erfaring i at arbejde for velgørenhed og har i den forbindelse fået en forståelse for, hvor vigtig gennemsigtighed og troværdighed er, når man beder om folks tid, donationer og penge. Når vi ikke passer vores respektive jobs, tilbringer tid sammen med familien, så bruger vi al vores tid på fonden.

FRIVILLIGE

Tekst kommer snarest.

FORSLAG TIL PROJEKTER

Nygaard Fonden er altid åbne for nye projekter, den kan støtte. Hvis du har kendskab til en god sag, der vil gøre en forskel for børn og unge, er du velkommen til at kontakte os.