​Kgs. Lyngby - 4588 6600

​København - 3259 4611

Ishøj - 4345 99​33

S​amtykke

Marketingsamtykke.

Jeg erklærer mig indforstået med, at Jan Nygaard AS (Jan Nygaard A/S, Firskovvej 33, DK-2800 Kgs. Lyngby & Jan Nygaard Finans A/S) behandler og anvender de personoplysninger, som jeg har opgivet (fx kontaktoplysninger, personlige oplysninger, hobbyer og interesser) i forbindelse med kundepleje og i forbindelse med særlig kommunikation af Jan Nygaard AS produkt- og serviceoplysninger samt i forbindelse med markedsundersøgelser. Jan Nygaard AS kan ligeledes, såfremt der gives tilladelse,  

videregive personoplysninger til visse beslægtede selskaber samt visse aftalepartnere og workshops (BMW Danmark A/S, BMW Financial Services A/S), som kan anvende mine oplysninger og kontakte mig i forbindelse med ovennævnte formål. Opdateringer kan deles mellem de anførte selskaber.

Jeg erklærer mig indforstået med, at mine personoplysninger kan anvendes til at oprette en individuel kundeprofil ved hjælp af statistiske oplysninger. Jeg vil på baggrund af denne profil modtage markedsføringsmateriale med et indhold, som er relevant for mig, såsom fx personligt tilpassede tilbud fra Jan Nygaard AS og visse beslægtede selskaber samt visse aftalepartnere.

Jeg erklærer mig ligeledes indforstået med, at såfremt der er givet tilladelse, kan kundeprofilen videregives til BMW Danmark A/S og BMW Financial Service Denmark A/S, i overensstemmelse med de ovennævnte formål, og at disse selskaber må kontakte mig med materiale, der er relevant for mig.

Følgende oplysninger, der er afgivet af mig eller genereret på baggrund af min brug af produkter eller ydelser fra Jan Nygaard AS, visse beslægtede selskaber samt deres aftalepartnere og workshops, må i relevant omfang indgå i profiludviklingen: kontaktoplysninger (såsom fx navn, adresse, e-mailadresse); supplerende oplysninger/præferencer (såsom fx model, mærke); identifikationsoplysninger (såsom fx kundenummer mv.); kundehistorik (såsom fx modtagelse af tilbud, oplysninger vedr. bilkøb); oplysninger vedr. køretøjet (såsom fx oplysninger om brug af BMW Connected-applikationen: kilometerstand, kørsel på fuld tank (crusing range); oplysninger vedr. brug af app/hjemmeside/sociale medier. En udtømmende liste over oplysninger inden for disse kategorier kan findes her.​

Lyngby

Firskovvej 33

2800 Kgs. Lyngby

Kontakt os

København

Englandsvej 389

2770 Kastrup

Kontakt os

Ishøj

Baldersbækvej 13

2635 Ishøj

Kontakt os

Jan Nygaard AS på Sociale Netværk​

​      

© Jan Nygaard AS​